Dünya Edebiyatı

Latin Edebiyatı Özellikleri ve Sanatçıları

Batı edebiyatının en önemli kaynağı Eski Yunan ve Latin Edebiyatı olarak bilinmektedir. Milattan Önce 9. yüzyıldan Milattan Önce 2. yüzyıla kadar devam eden Eski Yunan Edebiyatının en önemli kaynağı ise Homeros’un İlyada ve Odysseia destanları olarak bilinir. Eski Yunan Edebiyatında ise didaktik türde Hesiodos, lirik türde Sappho, Pindaros ve fabl türünde ise Aisopos gibi şairler yetiştirilmiştir.

Eski Yunan ve Latin edebiyatları mitoloji ile süslenmiş ürünlerinde ise doğa güzellikleriyle beraber gerçek insanı yansıtmaktadır. Bu ürünlerde ise insanların sevgileri, acıları, yiğitlikleri bulunmaktadır. Aslında bu eserlerde insancılık yani Hümanizm etkili olmuştur. 5. Yüzyılda Batı Roma İmparatorluğu yıkıldıktan sonra Avrupa’da 11. yüzyıla kadar sanat ve kültür alanında ahiret düşüncesinin egemen olduğu bir dönem başlamıştır.

11. yüzyıldan sonra da kilise ve din görüşü hemen herşeyin üstünde yer almıştır. İnsanın yaşam özgürlüğü kısıtlanmıştır. Tam da bu esnadan sonra Orta Çağ başlamıştir. Bu çağda görülen doğa ve din ile ilgili yiğitlik öyküleri ön plana çıkmakla beraber İlahi Komedya adlı eser ön plana çıkmıştır. Batı edebiyatında yeniliğe Yeniden Doğuş anlamına gelen Rönesans etkin olmuştur. Rönesans başladıktan sonra halk ve devlet ilişkileri yeniden düzenlenmiş, kralların ve derebeylerin dine dayalı güçleri kırılmış ve kişinin insanca ve özgür yaşama isteği yoluna girmiştir. Ulus edebiyatla birleşmiş ve insanca düşünceler yayılarak Kilise dili olan Latince’nin yerine önemli diller ortaya çıkmıştır.

Batı Edebiyatı Sanatçıları

Batı Edebiyatının kaynağı Eski Yunan ve Latin edebiyatına dayanmaktadır. Batı Edebiyatı Sanatçıları arasında:

Tiyatro:Moliere, Shakespeare,Goethe

Roman-Hikaye:Cervantes,Dostoyevski,Stendhal, Balzac,Steinbeck,Hemingway,Dickens,V.Hügo,Flaubert,Moupossant,Daudet

Şiir:Dante,Verlaine,Lamartine,Rimbaund,Baudelaire,Goethe,Allen Poe,Chateubriand,Mallarme

Deneme–Eleştiri:Montaigne,Alaine/Boileau,Rousseau,B.Shaw,Racine,Corneille,Nietszche

Homeros:İlyada,Oddysea, Hesiodos(didaktik türde), Sapho, Pindaros(lirik türde),

Aisopos(fabl türünde), Aiskhylos:Agamemnon, Sophokles:Kral Oidipus, Elektra,

Euripides:Andromak, Elektra (Hepsi Tragedya türünde)

Aristophanes:Atlılar,Eşek Arıları, Menandros(Komedi ), Demosthenes(hitabet ),

Sokrates, Eflatun:Devlet,Sokratesin Savunması,

Aristoteles(felsefe),  Herodotos(tarih)

Eski Latin edebiyatı

Ennius(tragedya) ,  Plautus, Terentius(komedya), Horatius,Ovidius (şiir),

Vergilius:Çoban şiirleri, Çiçero(hitabet),  Seneca(felsefe),  Tacites(tarih),

Fransız Edebiyatı

Not:Fransız şiirinin temeli Ronsard ile atılır.,

Montaigne:Denemeler,  Alain:Edebiyat Üzerine Düşünceler,Düşüncenin Bekçileri,

Boileau(eleştiri),  La Fontaine:Fabller,  Racine:Phedre,Andromague,Aleksandre,

Corneille:Le Cid,Horace,  Moliere:Cimri,Kadınlar-Kocalar Mektebi,Kibarlık Budalası,Scapinin Dolapları,

Monteskiyo, Diderot, Voltaire:Candide,Henriade, JJ.Rousseau:İtiraflar,

Chateubriand, Lamartine:Tefekkürler,Grazielle, Victor Hugo:Notre Dame’in Paris,Sefiller,Cezalar,

Eski Yunan Edebiyatı

Homeros:İlyada,Oddysea, Hesiodos(didaktik türde), Sapho, Pindaros(lirik türde),

Aisopos(fabl türünde), Aiskhylos:Agamemnon, Sophokles:Kral Oidipus, Elektra,

Euripides:Andromak, Elektra (Hepsi Tragedya türünde)

Aristophanes:Atlılar,Eşek Arıları, Menandros(Komedi ), Demosthenes(hitabet ),

Sokrates, Eflatun:Devlet,Sokratesin Savunması,

Aristoteles(felsefe),  Herodotos(tarih)

Ennius(tragedya) ,  Plautus, Terentius(komedya), Horatius,Ovidius (şiir),

Vergilius:Çoban şiirleri, Çiçero(hitabet),  Seneca(felsefe),  Tacites(tarih),

Fransız Edebiyatı

Not:Fransız şiirinin temeli Ronsard ile atılır

Montaigne:Denemeler,  Alain:Edebiyat Üzerine Düşünceler,Düşüncenin Bekçileri,

Boileau(eleştiri),  La Fontaine:Fabller,  Racine:Phedre,Andromague,Aleksandre,

Corneille:Le Cid,Horace,  Moliere:Cimri,Kadınlar-Kocalar Mektebi,Kibarlık Budalası,Scapinin Dolapları,

Monteskiyo, Diderot, Voltaire:Candide,Henriade, JJ.Rousseau:İtiraflar,

Chateubriand, Lamartine:Tefekkürler,Grazielle, Victor Hugo:Notre Dame’in Paris,Sefiller,Cezalar,

Aleksandra Dumas, La Bruyere:Karakterler, Balzac:Goriot Baba,Vadideki Zambak,

Stendhal:Kırmızı ve Siyah,Parma Manastırı, Gustave Flaubert:Madam Bovary,

Goncourt Kardeşler:Journal, Alphonso Daudet:Değirmenimden Mektuplar,

Emile Zola:Germinal,Nana, Guy de Moupossant:Pazartesi Hikayeleri,Tombalak,Ay Işığı,

Françous Copee, Heredia, Baudelaire:Kötülük Çiçekleri, Paul Verlainne:Aşıkların Bayramı,Güzel Şarkı,

Mallarme:Eski Tanrılar,Saçmalar, Rimbaund:İlhamlar,Cehennemde Bir Mevsim, Paul Eliard, Andre Gide,

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu