Şiir Tahlilleri

Otuz Beş Yaş Şiiri Tahlili

Cahit Sıtkı Tarancı’nın önemli şiirlerinden olan Otuz Beş Yaş Şiiri Tahlili sizler için yapmak istiyoruz. Şiirin tahliline geçmeden önce öncelikle şiirden sizlere bahsetmek istiyoruz.

Otuz Beş Yaş Şiiri

Yaş otuz beş! Yolun yarısı eder.
Dante gibi ortasındayız ömrün.
Delikanlı çağımızdaki cevher,
Yalvarmak, yakarmak nafile bugün,
Gözünün yaşına bakmadan gider.

Şakaklarıma Kar mı yağdı ne var?
Benim mi Allah’ım bu çizgili yüz?
Ya gözler altındaki mor halkalar?
Neden böyle düşman görünürsünüz,
Yıllar yılı dost bildiğim aynalar?

Zamanla nasıl değişiyor insan!
Hangi resmime baksam ben değilim.
Nerde o günler, o şevk, o heyecan?
Bu güler yüzlü adam ben değilim;
Yalandır kaygısız olduğum yalan.

Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız;
Hatırası bile yabancı gelir.
Hayata beraber başladığımız,
Dostlarla da yollar ayrıldı bir bir;
Gittikçe artıyor yalnızlığımız.

Gökyüzünün başka rengi de varmış!
Geç fark ettim taşın sert olduğunu.
Su insanı boğar, ateş yakarmış!
Her doğan günün bir dert olduğunu
İnsan bu yaşa gelince anlarmış.

Ayva sarı nar kırmızı sonbahar!
Her yıl biraz daha benimsediğim.
Ne dönüp duruyor havada kuşlar?
Nerden çıktı bu cenaze? Ölen kim?
Bu kaçıncı bahçe gördüm tarumar.

Neylersin ölüm herkesin başında.
Uyudun uyanmadın olacak.
Kim bilir nerde, nasıl, kaç yaşında?
Bir namazlık saltanatın olacak,
Taht misali o musalla taşında.

Cahit Sıtkı Tarancı

Otuz Beş Yaş Biçim Özellikleri

Otuz Beş Yaş şiiri beş dizelik bentlerden oluşmakla beraber tamamı 7 bentten oluşmaktadır. 11’li hece ölçüsüyle yazılan şiirin uyak şeması a b a b a şeklinde ilerlemektedir.

Şiirin Ahenk Unsurları (Uyak ve Redifler)

1. Bent

— eder

— cevher

— gider “-er” tam uyak

— ömrün

— bugün “-ün” tam uyak

2. Bent

— ne var

— halkalar

— aynalar “-ar” tam uyak

— yüz

— görünürsünüz “-üz” tam uyak

3. Bent

— insan

— heyecan

— yalan “-an” tam uyak

— baksam ben değilim

— adam ben değilim “ben değilim” redif; “-am” tam uyak

4. Bent

— aşkımız

— başladığımız

— yalnızlığımız “-ımız” redif; “-k(ğ)” yarım uyak (kulak kafiyesi)

— gelir

— bir “-ir” tam uyak

5. Bent

— varmış

— yakarmış

— anlarmış “-mış” redif; “-ar” tam uyak

— sert olduğunu

— dert olduğunu “olduğunu” redif; “-ert” zengin uyak

6. Bent

— sonbahar

— kuşlar

— tarumar “-ar” tam uyak

— benimsediğim

— kim “-im” tam uyak

7. Bent

— başında

— yaşında

— taşında “-ında” redif / “-aş” tam uyak

— uyanmadın olacak

— saltanatın olacak “olacak” redif; “-ın” tam uyak

Şiirin İçerik Yönünden İncelenmesi

Cahit Sıtkı Tarancı diğer tüm şiirlerindeki gibi arada bir kendinden bahsetmekle beraber dikkatleri genellikle kendi dışındaki bilinmeze çevirmişlerdir. Şair, bu şiirde kendini konu edinip, zamanla nasıl değiştiğini üzülerek görmektedir. Dünyayı, dostlarıyla ilişkilerini, gençlik yıllarını anımsayarak ölümü düşünmektedir. Hayatın geçici olduğunu anlattığı bu şiirde aslında Cahit Sıtkı Tarancı’nın ölüme bakış açısı ele alınmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu