Nedir

Romantizm Edebiyat Akımı Özellikleri ve Temsilcileri

18. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkmış olan ve 19. yüzyılın başlarında bütün Avrupa’ya yayılmıştır. Klasik sanatın sıkı kurallarına tepki olarak ortaya çıkmıştır. 18. yüzyıl aydınlanma çağı olarak bilinmektedir. Klasizmin ortaya çıkardığı akıl ve sağ duyu, siyaset, yeniden bilimsel açıdan ele alınmıştır. Bunun sonucunda ise Jean Jacqus Rousseau, Montesquieu, Diderot gibi isimler ilerlemeye engel oluşturan tüm ön yargılara karşı savaş açmıştır. Fransız İhtilalı patlak verdikten sonra monarşi yıkılmış, soylulara karşı burjuva sınıfı oluşturmuş böylece Romantizm akımı ortamda doğmuştur.

Romantizm Akımının Felsefesi

Romantizm ilk ortaya çıktığında Klasizme karşı olmuştur. Klasizmin sanatçıyı sıkan, bütün prensiplerine savaş açan Romantizm akımı temsilcileri onun akla ve sağ duyuya verdiği önemi reddederek hayale ve duyguya değer verdiler. Klasikler Deha Akıldadır dese de Romantikler Deha Yürektedir diye cevap vermiştir.

Romantizm Akımının Konusu

Klasik akımını benimseyen sanatçılar Yunan ve Latin edebiyatına değer verdiğinden dolayı Romantikler onları çağ dışı bulmuştur. Klasizmde ihmal edilen Hristiyanlık yeniden ele alınmıştır. Ulusallık, yerli renk aranan nitelik olarak evrensellik ikinci plana itilmiştir. Romantizm de görülen insan tipi Klasizmde olduğu gibi soyut değildir. Aksine çevresiyle, fiziğiyle belli eder. Yani insan ya hep iyi ya da hep kötüdür. Eser sonunda iyiler ödüllendirilecek, kötüler cezalandırılacaktır. Bu yönüyle de insan yine tam olarak ele alınmamıştır. Sıradan insanlar ve soylular iç içe olarak karşımıza çıkar.

Romantizm Akımında Dil ve Üslup

Klasik yazara göre kendini gizlemeyen, olaylar ve durumlar karşısında kendi duygu ve düşüncelerini anlatan Romantiklere göre insan başkasına yüklenerek, kendi kalbini tasvir eder. Eserlerde kullanılan dil, duygu ve hayallerin coşkunluğu ölçüsünde dağınık ve başı boştur. Sözcük seçimine pek önem verilmemiştir, dil, duygu ve hayallerin coşkunluğu ölçüsünde dağınık ve başı boştur. Halkın kullandığı dil esas alınmıştır. Süse ve sanata değer verildiğinden dolayı benzetmeler, mecazlar eserlerinde büyük yer tutacaktır. Değer verilen tiyatro ihmal edilmemiştir. Trajedi ve komediyi kuralcılığından dolayı bir kenara atarak sanatçıyı serbest bırakan dram tercih edilmiştir.

Romantiz Akımı Temsilcileri ve Eserleri

Almanya’daki Temsilcileri:

  • Goethe: Divan (Şiir); Faust, Egmont (Dram); Genç
  • Werther’in Istırapları (Roman)
  • Schiller: Haydutlar, Wilhelm Tell (Dram)

İngiltere’deki Temsilcileri:

Bu ülkede Romantizmi “Golcüler” adı verilen grup başlatmıştır. Bunların en ünlüleri Coleridge ve Wordsworth’tır.

Fransa’daki Temsilcileri:

  • Montesquieu : Kanunların Ruhu (Felsefe)
  • Jean Jacques Rousseau : Toplum Sözleşmesi, İtiraflar, Emile
  • Lamartine : Bir Meleğin Düşmesi, Şairane Düşünceler (Şiir); Graziella, Rapheal (Roman)
  • Victor Hugo : Akşam Şarkıları, Işıklar ve Gölgeler, Sonbahar Yapraklan (Şiir); Sefiller, Nötre- Dame’ın Kamburu (Roman); Hernani, Kral Eğleniyor, Ruy Blas, Cromwel (Dram)
  • Voltaire : Şiirde Henriade adlı destanı ünlüdür; Candide, Zadig (Roman)

Diğer Romantikler:

  • Lord Byron: Childe Harold’un Gezisi (Gezi); Kaabil, Sardanapal (Dram)
  • Puşkin: Kafkas Esiri, Çingeneler (Şiir); Yüzbaşının Kızı (Roman)

“Romantizm, ağlayan yıldız, inleyen rüzgar, ürperen gece, kendinden geçen çiçektir”. Musset

“Romanitzm, varlıkların olduklarından başka türlü olmadığına, olmayacağına üzülmektir”. A. Gide

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu