Biyografi

Ahmet Vefik Paşa Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Ahmet Vefik Paşa’nın Hayatı

Osmanlı devleti zamanında yaşamış olan Ahmet Vefik Paşa diplomat ve oyun yazarı olmakla beraber Türkçülük hareketinin önde gelen isimlerindendir. Osmanlı devleti zamanında iki defa Maarif Nazırlığı (Eğitim Bakanı) yapan Ahmet Vefik Paşa Başvekillik ve Sadrazamlık gibi görevleri de ifa etmiştir. Bursa’ya vali olarak atanmış ve oraya yaptırdığı tiyatro binasıyla ün kazanmış ve şehri sanatsal açıdan örnek bir hale getirmiştir.

3 Temmuz 1823 tarihinde İstanbul’da doğan Ahmet Vefik paşa o zamanın Hariciye Nezareti olarak görev yapan Ruhittin efendinin oğludur. Eğitim hayatına ilk olarak İstanbul’da başlayan Vefik paşa babasının görevinden ötürü Paris’te Saint Louis  Lises’inde tamamlamıştır. Paris’te bulunduğu yıllarda Fransızcayı çok iyi derecede öğrenmiş ve yurda geri döndüğünde ilk iş olarak tercüme bürosunda çalışmıştır. Daha sonra 1840 yılında elçi olarak gittiği Londra’da ingilizce öğrenmiştir.

Ahmet Vefik Paşa Edebi Kişiliği

Sırbistan, İzmir, Eflak ve Boğdan gibi yerlerde görev yaptıktan sonra bu defa İstanbul’da başmütercimlik yapan Ahmet Vefik paşa Devlete ait salnamelerin hazırlanmasında görev almıştır. İleri yıllarda Tahran’a gitmiş ve elçilik görevindeyken Fars kültürü hakkında bilgi edinmiştir. Kısa süreliğine Adalet Bakanlığı görevinde de bulunan Ahmet Vefik paşa 1860 yılında Paris’te büyük elçilik ve bir yıl sonra Bursa şehrine Evkaf Nazırı olarak görevlendirilmiş, ancak halkın şikayetlerinden ötürü görevinden azledilmiştir. Uzun bir süre resmi görevde bulunmayan Ahmet Vefik paşa bu süre zarfında Türk tarihine ve edebiyat hayatına yeni yeni eserler kazandırmıştır.

Ahmet Vefik paşa İlk Türkçe sözlüklerden olan Lehçe-i Osmani‘yi hazırlamıştır. Ayriyeten Türk tarihinin Osmanlılardan ibaret olmadığını savunmuş ve ilk Türkçülerden biri olarak bilinir. Bursa’da valilik yaptığı sırada kendi ismiyle özdeşleşen bir tiyatro binası yaptırmıştır. O zaman ki ünlü batılı yazarlardan olan Victor Hugo, ve Voltar gibi kişilerin yapıtlarını Türkçe’ye uyarlamıştır. Ahmet Vefik paşa 2 Nisan 1891 tarihinde İstanbul’da vefat etmiş ve bugün ki Rumelihisarı olarak bilinen yere defnedilmiştir.

Ahmet Vefik Paşa Eserleri

 • Lehçe-i Osmani
 • Şecere-i Türki
 • Hikmet-i Tarih
 • Fezleke-i Tarih-i Osmani

Ahmet Vefik Paşa Manzum Eserleri

 • Savruk
 • İnfihal-i Aşk
 • Kadınlar Mektebi
 • Don Juan
 • Tartüffe
 • Adamcıl
 • Kocalar Mektebi

Ahmet Vefik Paşa Mensur Eserleri

 • Azarya
 • Kibarlık Budalası
 • Tabib-i Aşk
 • Merakî (Hastalık Hastası)
 • Dekbazlık
 • Zor Nikah
 • Zoraki Tabip

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu