Biyografi

Mehmet Emin Yurdakul Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri

Mehmet Emin Yurdakul Kimdir?

Milli Edebiyat Akımı şairlerinden olan Mehmet Emin Yurdakul, 1869 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Babası balıkçılıkla uğraşan Salih Reis, annesi ise Emine Hatun’dur. İlkokulu Saray Mektebi’nde okuduktan sonra Beşiktaş Askeri Rüştiyesine girdi. Mehmet Emin Yurdakul Milli Edebiyat Akımı öncülerinden olarak ilk şiirlerini ulusçu ve halkçı olarak yazmış ve bu suretle Türk şairi olarak anılmaya başlamıştır.

Askeri Rüştiye’den sonra Mülkiye Mektebine gitmiş ancak bu okulu yarıda bırakarak Sadaret Kaleminde işe başlamıştır. Bu sırada Fazilet ve Adalet adlı ilk eserini yayınlamış ve devlet büyüklerinin dikkatini çekmeyi başarmıştır. Sadrazam Cevat Paşa’nın emriyle Rüsumat Müdürlüğüne atanmıştır. Bu sırada 1897 yılında Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasındaki savaş yıllarında Cenge Giderken adlı şiiri Servet-i Fünun dergisinde yayınlanmıştır.

İttihat ve Terakki Fırkasına girdiği ve bu partinin fikirlerini savunduğu için Erzurum ve Trablus’a sürüldü. 31 Mart vakasından sonra 1908’de II. Meşrutiyet’in ilanından sonra Sivas ve Erzurum’da valilik görevleri yapmıştır. 1914 yılında Osmanlı Meclisi Mebusan’ına Musul Milletvekili olarak girmiştir. Şarkikarahisar, Urfa ve İstanbul milletvekillikleri yapmıştır. Milli şair unvanı verilen Mehmet Emin Yurdakul 1944 yılında İstanbul’da hayata gözlerini kapamıştır.

Mehmet Emin Yurdakul Edebi Kişiliği

Meşrutiyetten sonraki dönemde Türkçülük mücadelesinde büyük gayreti olan şair, yeni Türk devletinin kurulmasında da arkadaşları ile birlikte önemli rol oynamıştır. Mehmet Emin Yurdakul Türk Ocağı kurucularındandır ve ölümüne kadar da Türk Milliyetçiliğinin savunucusu olmuştur. 1898 yılında Türkçe Şiirler adlı kitabını yayınlamış ve bu kitaba karşı birçok eleştiri yapılmıştır.

Ancak, şair bildiği yoldan hiçbir zaman yılmadan yürümüştür. Mehmet Emin Yurdakul Türk edebiyatında önemli bir çığır açmıştır. Mehmet Emin’in kendine has bir tarzı vardı ve bunun niteliği, milliyetçi bir ideale yönelerek, halk için halk diliyle yazmak ve duru bir Türkçe kullanmak. Sanatçı olarak kişiliği zayıf olan şair, Türk şiirinde sanatçı olmanın aksine önder, yol gösterici ve idealist bir kişilik olarak değerlidir.

Mehmet Emin Yurdakul Şiirlerinin Özellikleri

Şiirlerinde oldukça sade bir dil kullanmayı tercih etmiştir. Mehmet Emin Yurdakul Serveti Fünun dergisinde ilk şiirini yayınlamıştır. Şair şiirlerinin konusunun Türk tarihinden ve halkın hayatından esinlenerek yazmıştır. Cenke Giderken adlı şiirinin ilk dizesi olan ”Ben bir Türküm; dinim, cinsim uludur.” İle tanınmıştır. Şiirlerinde hece ölçüsünü tercih etmiş olan şair, hece vezninde hiç kullanılmamış ölçüleri tercih etmiştir. Bu farklı kalıplar nedeniyle Mehmet Emin Yurdakul şiirlerinde durağı kaldırmış ve Türk şiirinde durağı kaldıran şair olarak tanınmıştır.

Nazım şekli bakımından sone ve terza-rima gibi Batılı nazım şekillerini tercih etmiştir. Çoğu zaman yarım kafiye kullanan şair, kafiye konusunda oldukça zayıftır ve çoğu zaman kelime tekrarına dayalı olan redif kullanmıştır. Şiirleri lirizmden uzak, didaktizme yakındır. Cemaleddin Efgani onun düşlünce yapısının şekillenmesinde önemli rol oynamıştır. Mehmet Emin Yurdakul ,Yusuf Akçura ile birlikte milli mücadeleye katılmıştır.

Mehmet Emin Yurdakul Eserleri

Şiirleri

 • Turana Doğru
 • Zafer Yolunda
 • İsyan ve Dua
 • Türkçe Şiirler
 • Türk Sazı
 • Ey Türk Uyan
 • Aydın Kızları
 • Mustafa Kemal
 • Ankara
 • Tan Sesleri
 • Ordunun Destanı
 • Dicle Önünde
 • Hastabakıcı Hanımlar

Düz Yazıları

 • Fazilet ve Asalet
 • Kral Corc’a
 • Türkün Hukuku
 • Dante’ye

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu